ЕВН Македонија известува дека поради планирани технички зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 15.04.2022 година без напојување со електрична енергија ќе останат:

-Во период 08:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од град Тетово, објекти кои во насока на патот за с.Фалише. Краткотрајно два пати без напон ќе бидат сите ТС од извод Индустрија. (општина Тетово)
– Во период од 09:00 до 13:00 часот, дел од корисниците од улица Хелсинки, бр.3 и бр.5. (општина Карпош)
– Во период од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Подгорци. (општина Струга)
– Во период од 07:00 до 17:00 часот, корисниците од с.Кардифаково, Нико 2002, млин Ивана, Слога Кардифаково (Лебед) и наплатна станица Кардифаково. (општина Штип)
– Во период од 10:00 до 13:00 часот, дел од корисниците од с.Моноспитово, место викано чифлик во с.Моноспитово. (општина Струмица)
– Во период од 10:30 до 12:00 часот, корисниците од дел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат на ул.Илинденска и ул.29 Ноември позади училиштето Лирија кај Судот. (општина Тетово)
– Во период од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од селата: Кнежево, Којково, Мушково, Каврак, Горно Кратово, Емирица, Нежилово и Врбица. (општина Кратово)
– Во период од 14:00 до 17;00 часот, дел од корисниците од с.Крушопек (кај Лака). (општина Сарај)
– Во период од 08:30 до 13:30 часот, корисниците од НЕЏО Комерц, приватна ТС Беким, бензиска Окта (кај Мороишки мост). (општина Струга)
– Во период од 13:30 до 15:00 часот, дел од корисниците од градот Тетово, објекти кои се наоѓаат на ул.Илинденска спроти Пошта, дел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат на ул.Страшо Пинџур кај Кипер Маркет. (општина Тетово)
– Во период од 08:30 до 13:00 часот, корисниците од Нов Дојран, Алекс Бич и новата населба Карач на влез во Стар Дојран. (општина Дојран)
– Во период од 14:00 до 17:00 часот, корисниците од с.Крушопек – Лака. (општина сарај)
– Во период од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од дел од Боницата во Тетово, дел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат на ул.29 Ноември и Јане Сандански во близина на Болницата. (општина Тетово)
– Во период од 12:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат пред комплекс Ловец, дел од град Тетово, објекти кои се наоѓаат на ул.Страшо Пинџур кај плоштадот. (општина Тетово)
– Во период од 07:05 до 14:00 часот, корисниците од с.Луке, с.Подржи Коњ и репетитори на А1 во с.Подржи Коњ.(општина Кратово)
– Во период од 08:00 до 15:30 часот, корисниците од Птичеводство и Живинарска Фарма. (општина Илинден)
– Во период од 09:00 до 15:00 часот, дел од корисниците од с.Горно Седларце, објекти кои се наоѓаат во близина на џамијата. (општина Тетово)
– Во период од 09:00 до 12:00 часот, дел од корисниците од ул.Панче Поповски. (општина Гостивар)
– Во период од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од ул. Илинденска, ул. 11-Октомври, ул. Питу Гули, ул. 8-ми Ноември во с.Градско. (општина Велес)
– Во период од 09:30 до 14:30 часот, дел од корисниците од ул.Вељко Влаховиќ, Каракански Бавчи во блиизна на Центар за социјални работи во Штип. (општина Штип)
На ден 16.04.2022 година без напојување со електрична енергија ќе останат:
-Во период 09:30 до 14:00 часот, корисниците од корисниците с. Долни и Горни Подлог, с. Тркање, с. Бање, с. Нивичани, с. Пантелеј, с. Рајчани. (општина Кочани)
-Во период 09:30 до 14:00 часот, корисниците од с. Облешево, с. Чифлик, с. Чешиново, с. Кучичино,
с. Бурилчево, с. Спанчево, с. Соколарци, с. Жиганци. (општина Чешиново-Облешево)
– Во период од 07:00 до 17:00 часот, корисниците од с.Кадрифаково, Нико 2002, Млин Ивана, Сога Кадрифаково (Лебед), наплатна Кадрифаково. (општина Штип)
На ден 18.04.2022 година без напојување со електрична енергија ќе останат:
– Во период од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од с. Облешево, с. Чифлик, с. Чешиново,
с. Кучичино, с. Бурилчево, с. Спанчево, с. Соколарци, с. Жиганци. (општина Чешиново-Облешево)
– Во период од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од ул. Климент Охридски – Ракиџиски мост, корисниците околу Ракиџиски мост: Електромеханика, МААХИ, Енмон, Мат, Автосервис Лока, БП Ангел петрол, Мебел БиргиАЖ, Мисириан тобако, Ва метал (зона север), Агенција за рурален развој југоисточен реон. (општина Струмица)
– Во период од 10:00 до 12:00 часот, корисниците с. Долни и Горни Подлог, с. Тркање, с. Бање, с. Нивичани, с. Пантелеј, с. Рајчани. (општина Кочани)
– Во период од 09:05 до 14:00 часот, корисниците од с. Кочилари, Ване Жито, с. Кочилари, бензиска Макпетрол, с. Караслари, Лозар и Јавор Транс, с. Кочилари. (општина Велес)
– Во период од 10:00 до 11:30 часот, корисниците од објект на поранешно ДЕНИ Мебел на ул.15-ти Корпус. (општина Охрид)
– Во период од 09:30 до 15;00 часот, корисниците од Ново Село – Дервенд, с. Церово, с. Рогле (општина Тетово)
– Во период од 09:35 до 15:30 часот, корисниците од с. Србиново, с. Железна Река, с. Страјане, с. Падалиште, МХЕ Падалишка Река. (општина Гостивар)
– Во период од 10:00 до 12:30 часот, корисниците од Гургурница, Луковица, Седларево. (општина Тетово)
– Во период од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од улица Антон Попов. (општина Гази Баба-Скопје).