PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 1180x200

Дневниот центар за лица со посебни потреби – Куманово доби специјално возило

Sep 14, 2021

Градоначалникот на Општина Куманово Максим Димитриевски денеска го посети Дневниот центар за лица со посебни потреби во Куманово, каде додели специјално комби возило за потребите на Центарот. Оваа активност е спроведена согласно проектот “Социјална инклузија на корисници на Дневни центри за лица со посебни потреби и подобрување на социјалните услуги преку подобрување на нивниот транспорт” на Североисточен плански регион со Швајцарска агенција за обнова и развој, поддржана од Швајцарска амбасада во РСМ и Министерство за локална самоуправа на Македонија. Во рамките на проектот набавени се 3 специјални комби возила со рампа за Центри за социјални работи со Дневни центри за лица со посебни потреби за Куманово, Кратово и Крива Паланка.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 300x250

Градоначалникот  Димитриевски потенцираше дека целта на проектот е подобрување на квалитетот на постоечките социјални услуги и создавање на предуслови за пристап кон услугите на поголем број на корисници, со посебно внимание кон ранливи категории на лица од Североисточниот регион.

Димитриевски истакна дека моменталните услови со кои се соочуваат лицата со посебни потреби, па и вработените во Дневните Центри за лица со посебни потреби во Североисточниот плански регион се незадоволителни, со ниско ниво на развиеност во поглед на опрема, која треба да им се понуди на лицата со посебни потреби, со цел за нивна професионална ориентација и рекреирање во секојдневниот престој. Ваквиот квалитет и ваквите норми за престој, кои им се нудат на лицата со посебни потреби влијаат врз секој аспект на животот и често резултираат со незадоволство, со нерамноправна положба, со неквалитетен живот, развој и едукација и социјална исклученост од пазарот на трудот.

Димитриевски се осврна и на превозот на корисниците на Дневните центри за лица со посебни потреби, кој се одвива отежнато поради немање на сопствено возило на одредени дневни центри, кои се приморани превозот да го вршат со такси превоз, во кој нема услови за превоз на лица со инвалидски количка, како и дотрајано обично комби возило на еден Центар, кое често останува дефект, оневозможувајќи го транспортот на оваа категорија лица.

Димитриевски образложи дека овој проект мора да овозможи услови за социјална инклузија на лицата од идентификуваните ранливи и маргинализирани групи на граѓани, кои подлежат на социјален ризик во функција на обезбедување недискриминација и афирмирање на социјалниот диверзитет.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 940x400

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ