PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 1180x200

Две седници на Законодавно-правната комисија на Собранието

Mar 7, 2022

Во Собранието денеска две последователни седници ќе одржи Законодавно-правната комисија. На дневниот ред на 86-тата седница на Комисијата се предлог законите за парничната постапка и за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство, двата во прво читање.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 300x250

Во рамките на оваа седница треба да се разгледаат и предлог законите за изменување и дополнување на Законот за концесиии и јавно приватно партнерство, по скратена постапка, на Законот за трговските друштва, на Законот за јавни претпријатија и на Законот за државен пазарен инспекторат, трите во прво читање.

Членовите на Комисијата во рамките на 113-тата седница треба да расправаат за предлог законите за инспекциски надзор во животната средина, во второ читање, за граѓанска одговорност за навреда и клевета, во прво читање и за изменување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки, по скратена постапка, како и за две барања за автентично толкување на став 6 член 6 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, и на член 43 ставови (2) и (3) од Законот за вработените во јавниот сектор.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 940x400

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ