PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 1180x200

Кој ја „закрпи“ УЈП со 9,5 милиони евра?

Jan 27, 2022

Две скопски фирми регистрирани на иста адреса во Центар се меѓу трите најголеми должници за неплатени даноци. За ДДВ, данок на добивка и персоналец (три месеци по доспевање н.з.) не уплатиле вкупно 9,5 милиони евра. Најголем износ за неплатен ДДВ, поединечно гледано, должи државната компанија што стопанисува со шумскиот фонд „Национални шуми“ (поранешно „Македонски шуми“ н.з.)

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 300x250

Две скопски компании, регистрирани на иста адреса, се меѓу најголемите должници за даноци на најновата листа на УЈП достапна на следниот линк http://ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici/pogledni/519

Станува збор за две компании (друштва со ограничена одговорност) кои се регистрирани на иста адреса во скопската општина Центар на улицата Наум Наумовски – Борче број 87.

УЈП согласно своите законски овластувања и обврски објавува листа на должници на даночни долгови кои доспеале до крај на септември 2021 година, а не се платени до 31 декември 2021 година.

Најголем даночен должник кој своите даночни обврски (ДДВ, данок на добивка и персоналец по други основи) не ги платил 90 дена по доспевање е „МЛ Глобал Италу“ – фирма регистрирана за посредување во трговија со разновидни производи. Оваа компанија 90 дена должи 4,75 милиони евра на УЈП по три основи, а најголемо е учеството на неплатен ДДВ и изнесува 4,45 милиони евра.

На трето место на ранг листата на должници на данок се наоѓа Италмонд ДОО фирма регистрирана за трговија на големо со дрва, градежни материјали и санитарна опрема. И ова друштво со ограничена одговорност е регистрирани на истата адреса во општина Центар на улица Наум Наумовски – Борче бр. 87. Ова друштво должи даноци во вкупен износ од 4,54 милиони евра кои доспеале, а се неплатени 90 дена. Во структурата најголемо е учеството на ДДВ-то со 4,4 милиони евра.

Според официјалните податоци, за подмирување на долгот спрема УЈП солидарно одговараат сите субјекти во поврзаното лице.

Во тројката најголеми должници е и државното претпријатие за стопанисување со шумите „Национални шуми“ (поранешно „Македонски шуми“). Оваа државна компанија само по основ на неплатен ДДВ (повеќе од 30 дена од доспевање на даночниот долг) должи 4,75 милиони евра.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 940x400

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ