Продолженија на четири собраниски седници, пратениците ќе расправаат за предлог за избор на уставен судија

Apr 3, 2023

Во Собранието денеска се закажни продолженија на четири седници. На дневен ред на 106-та седница е Предлогот за избор на судија на Уставниот суд на Република Северна Македонија, како и други точки, меѓу кои, Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри во прво читање.

 

На дневен ред на 91-та седница се Предлог-законот за ратификација на Договорот за соработка меѓу земјите од Западен Балкан од областа на меѓусебното признавање на дипломи и научни степени издадени од високообразовни институции и други овластени институции, како и Предлог-законот за ратификација на Договорот за соработка во заштита од катастрофи во Западен Балкан.

 

На оваа седница ќе се најдат и извештајот на Европската комисија за Република Северна Македонија за 2022 година и интерпелација за работата на претседателката на Комисијата за прашања на изборите и именувањата Марија Георгиевска.

На дневен ред на 100-та седница, меѓу другото е и Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за административните такси, по скратена постапка. На 103-та седница на дневен ред се предлог-законите за изменување и дополнување на Кривичниот законик, по скратена постапка, како и за изменување и дополнување на Законот за стоковните резерви.

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ