PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 1180x200

Пуштен во употреба 110 кV далекувод “ ТС Штип-ТС Овче поле “

Mar 17, 2022

Со симболично вклучување на прекинувачот, генералниот директор на АД МЕПСО Орхан Муртезани и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски го означија пуштањето во употреба на новиот далекувод кој ги поврзува трансформаторските станици Штип и Овче поле. По една година исполнета со предизвици од секаков вид, на постојната траса на 110 кV далекувод изграден пред 62 години, изграден е нов линиски електроенергетски објект, 55 армирано-бетонски столбови се заменети со челично решеткасти а старата опрема е целосно заменета со нови проводници, заштитно јаже и изолатори.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 300x250

            Ја продолжуваме нашата посветена работа за реализација на ветените проекти и инвестиции во енергетската инфраструктура, затоа што нова и модернизирана преносна мрежа значи зголемен капацитет и доверливост на  мрежата во источниот регион на државата, значи инвестирање во подобар животен стандард и развој на економијата, рече во оваа прилика генералниот директор на АД МЕПСО Орхан Муртезани.

Потенцирајки ја важноста на ваквите проекти  во создавањето погоден инфраструктурен амбиент за инвеститорите министерот за транспорт и врски Благој Бочварски рече:

            Инвестициите во преносната мрежа од ваков тип, значат спроведување на стратешките цел за транзиција на производството на електрична енергија од јаглен кон обновливи извори на енергија. Токму на овој далековод ќе се приклучи ВЕЦ “Богословец” со инсталирана моќност од 36 MW. И ова е уште еден пример како во услови на енергетска, здравствена и светска криза, преку подобрување на електроепреносната инфраструктура ги подобруваме условите за водење на бизнис во земјата.

            Инвестицијата за изградбата на овој капитален инфраструктурен проект изнесува 1,41 милиони евра, во него АД МЕПСО вложи сопствени средства и истиот е поддржан со средства од заем на ЕБОР. Изведувач на работите за изградба на далекуводот беше конзорциум на компаниите Кодар Енергомонтажа и Електроисток Изградња од Р. Србија, а надзорот го вршеше домашната компанија “ Столб” од Битола.

            Овој далекувод е дел од проектот за ревитализација на преносната мрежа на АД МЕПСО што опфаќа реконструкција/изградба на вкупно шест 110 кV далекуводи, од кои два се во целост завршени и пуштени во работа, а другите се во одредени фази од реализацијата. Со овој инвестициски циклус ќе бидат изградени над 130 километри далекуводи и ќе се инвестираат над 15,7 милиони евра, дел од кредитната линија на ЕБОР и дел средства на АД МЕПСО.

PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 940x400

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ