PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 1180x200

Владата усвои таргетирани мерки за намалување на трошоците во јавниот сектор

Mar 17, 2022
Со новите антикризни мерки:
👉 Сите буџетски корисници се задолжени да ги намалат расходите за стоки и услуги за 10%.
👉 Се забранува започнување на нови постапки за набавка на мебел и возила.
👉 Сите буџетски корисници и правни лица основани од државата се задолжени за 50% да ги намалат расходите за репрезентација, спонзорства и реклами, како и користењето на службените возила.
👉 Сите буџетски корисници добија задолжение да го намалат бројот на службени патувања и значително да се намали бројот на членови на делегации при патувања во странство.
👉 Јавните претпријатија и АД во државна сопственост се задолжени да ги намалат тековните расходи за 15%.
👉 Им се препорачува на регулаторните тела, на единиците на локалната самоуправа, локалните јавни претпријатија и останатите установи кои се под надлежност на општините, да ги следат донесените мерки и да преземат активности за рационализација на нивните расходи.
Антикризните мерки се со важност до крајот на 2022 година, со цел да се рационализираат трошоците во јавниот сектор. Сите институции се должни рационално и одговорно да го трошат Буџетот и да ги намалат трошоците, за полесно надминување на енергетската и ценовната криза со која се соочуваме.
PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 940x400

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ